Članstvo po občinah

Slovenski paraplegiki smo združeni v Zvezo paraplegikov Slovenije in se delimo na devet pokrajinskih društev.

Članstvo v regijsko oz. pokrajinsko društvo paraplegikov je prostovoljno. O sprejetju v članstvo društva odloča predsednik posameznega društva na podlagi predloga specialista.

V naše društvo, ki pokriva 13 severnoprimorskih občin je trenutno skupaj včlanjenih 76 gibalno oviranih posameznikov.

Predstavitev društva paraplegikov severne Primoske

Društvo paraplegikov severne Primorske je bilo ustanovljeno leta 1979 z namenom združevanja, pomoči in zastopanje interesov paraplegikov in tetraplegikov, ki so si zaradi takšnega ali drugačnega vzroka poškodovali hrbtenico. To je naše osnovno poslanstvo. Tako skušamo skozi naš poseben socialni program glede na potrebe pomagati članom pri težavah, ki jih imajo.

Več o našem društvu

Predstastavitev - Društvo paraplegikov severne Primorske

Naši financerji in sponzorji

Back to top