Ponavljajoče aktivnosti na društvu

Treningi kegljanja so ob sredah med 16-17h na kegljišču v Novi Gorici.

Treningi namiznega tenisa so ob sredah v dvorani ob kotalkališču (ob14:30-15:30). Trener Slavko načrtuje vsako prvo sredo v mesecu, društveni turnir.

Bazen v Vipavi pa je individualnim uporabnikom na voljo ob sredah med 18:15- 19:15h.

 V novembru uvajamo nekaj novosti pri masažah in sicer: Člani za masažo na društvu prispevajo 13€/masažo in plačajo direktno maserju. Še vedno pa velja, da se morate pravočasno prijaviti na društvu. Članom, ki ste preveč oddaljeni pripadata sofinanciranje v višini 20€ na mesec po predložitvi računa za masažo.

Datum dogodka: 
06.12.2023 14:30

Prihajajoči dogodki

16.12.2023

Predstavitev društva paraplegikov severne Primoske

Društvo paraplegikov severne Primorske je bilo ustanovljeno leta 1979 z namenom združevanja, pomoči in zastopanje interesov paraplegikov in tetraplegikov, ki so si zaradi takšnega ali drugačnega vzroka poškodovali hrbtenico. To je naše osnovno poslanstvo. Tako skušamo skozi naš poseben socialni program glede na potrebe pomagati članom pri težavah, ki jih imajo.

Več o našem društvu

Predstastavitev - Društvo paraplegikov severne Primorske

Naši financerji in sponzorji

Back to top